Vi ste ovde: NaslovnaPutovanjaDoček nove

Doček nove

THESSALONIKI - SERRES

 

 

Grčka       

  

Thessaloniki - Serres - Sofija   

                                        

Grad Serres je mesto koje poseduje bogatu istoriju i mnogo skrivenih tajni koje zaslužuju da ih otkrijete…

To je živopisan i moderan grad od oko 100.000. stanovnika koji nikada ne spava, sa gostoljubivim stanovnicima i predivnim znamenostima,mnogobrojnim prodavnicama, buticima, specijalizovanim prodavnicama. Srce grada predstavlja Trg slobode sa okolnim građevinama, pešačkim zonama, barovima, malim tavernama i kafićima.Serres je čuven po svojim ražnjićima i radnjama sa poznatimspecijalitetom… „bugaca“ (vrsta slatkog i slanog bureka)! “ Bezistan“, koji se nalazi na trgu, nekadašnju pokrivenu gradsku pijacu sazidanu od kamena - a koja je danas pretvorena u arheološki muzej, prelepe pešačke zone i gradske kafane u kojima ćete uživati u čuvenoj vrsti rakije «serski uzo». Na kraju puta, naravno, ponesite sa sobom i izuzetni serski tradicionalni slatkiš „akanes“. Nemojte da propustite da obiđete spomenik grčkom narodnom heroju Emanuilu Papasu i zgradu Nacionalne Banke, neoklasicističku zgradu Uprave i istorijsku građevinu posvećenu Orfeju koje izazivaju divljenje!Posetite i pravoslavna hodočasnička mesta – hram Svetih Teodora, Svetog Georgija, Svetog Nikole u mestu Kula i, naravno, Toranj Orest na gradskom «Akropolju». Zaustavite se u parku «Kilada Agion Anargiron» (Dolina Svetih Besrebrenika), koje predstavlja mesto za odmor i rekreaciju za velike i male, kao i živopisno predgrađe Svetog Jovana (Agios Ioannis). Ako ste ljubitelj automobilizma, mesto Serres predstavlja za vas raj, zato što ovde bije srce grčkog automobilizma. Ovde se nalazi najveći poligon na Balkanu koji ispunjava u potpunosti konstrukcijske predispozicije i standarde Međunarodne automobilske federacije (FIA) i Međunarodne motociklističke federacije (FIM), neophodne da se omogući odvijanje međunarodnih i evropskih prvenstava.

U gradu Serres se ni trenutak nećete dosađivati!

www.serres.gr

 

                                     P R O G R A M   P U T O V A NJ A :

 

1.dan  

Polazak iz Niša, sa parking kod Tempa u 23.00 časa (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska), iz centra Prokuplja u 24.00 časa.

 

2.dan  

Vožnja preko Skoplja ka Solunu sa usputnim pauzama za odmor i osveženje. Dolazak u Solun u prepodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada u pratnji vodiča na srpskom jeziku: Aristotelov trg, Bela kula, … Slobodno vreme do 14 časova kada je polazak za Serres. Dolazak u Serres u popodnevenim satima. Smestaj u hotel.

Odlazak na fakultativnu proslavu u taverni sa muzikom uživo u Serresu.

 

http://m.katarraktes.webnode.gr         CENA PROSLAVE : 20 EURA MENI u prilogu

Povratak u hotel. Noćenje.

 

3.dan  

Kasni doručak( kontinentalni švedski sto )

Polazak na fakultativni izlet u 11.00 časova, za crkvu svetog Teodora, stari mitropolitski hram iz 6 veka sa čuvenom ikonom Bogorodice koja razrešava od bola “ Bogorodica Ponolitria “ u kojoj se naš do tada kralj Dušan Silni proglasio za cara krajem novembra –početkom decembra 1345. Godine- vizantijske crkve Svetog Nikole iz 14. veka, nalazi se neposredno ispod vizantijske tvrđave i Akropolja, vizantijske tvrđave iz srednjeg veka i arheoloških ostataka drevnog Akropolja, manastira Svetog Jovana Preteče iz 13. Veka. Ktitor ovog manastira bio je car Dušan Silni i posle njegove smrti carica Jelena se zamonašila u njemu gde je i živela do svoje smrti. Povratak u Serres. Oko 14 h je predviđen polazak sa dogovorenog mesta za Bugarsku. Dolazak u Sofiju, transfer grupe u tržni centar Serdika. Slobodno vreme od 2 sata za indivudalne aktivnosti I šoping. Nastavak putovanja ka Nišu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 

4.dan  

Dolazak u Prokuplje I Niš u ranim jutarnjim časovima. Vreme dolaska zavisi od uslova na putu i graničnih prelaza.  Kraj usluga.

 

                PROGRAM 1 NOĆENJE SA DORUČKOM :   C E N A  65 EURA

 

             AKONTACIJA 40% : 25 EURA PO KURSU NARODNE BANKE SRBIJE

                                    MOGUĆNOST OTPLATA NA RATE  

 

                                  CENA FAKULTATIVNIH IZLETA : 15 €

 

Aranžman obuhvata:

 • prevoz modernim turističkim autobusom na navedenoj relaciji Niš – Serres – Niš polasci uz doplatu: iz Bora 20€, Negotina 20€, Zaječara 15€, Knjaževca 10€
 • smeštaj u hotelu u Serresu sa min. 2*, jedno (1) noćenje u 1/2 ili 1/3 sobama,
 • usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
 • usluge kompletne turističke organizacije puta, organizaciju fakultativnih aktivnosti

 

Aranžman ne obuhvata:

 • individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje (doplata po cenovniku osiguravajuće kompanije)
 • ostale usluge ovim programom ne pomenute, kao i angažman organizatora, vodiča, vozila van programom predviđenog

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, posebna vrsta sobe u hotelu ili vili,i slično), vrši se uz prethodnu potvrdu upita hotelu.

 

Način plaćanja: 

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke na dan uplate, gotovinski, čekovima građana, kao i na 3,6, ili 12 rata potrošačkim kreditom bez kamate (u agenciji odobrenje u roku od 30 min), administrativnom zabranom do juna 2019. godine.

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska i na rate:

Plaćanje na rate do polaska: Prilikom prijave za aranžman – 40% na ime rezervacije, ostatak od 60% aranžmana do 10 dana pre puta. Sva plaćanja moraju biti okančana najkasnije 10 dana pre polaska, u protivnom agencija će smatrati da klijent/klijenti odustaju od aranžmana, i to tretirati kao otkaz od strane putnika..

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu do juna:(OBAVEZNO deponovanje čekova ili adm.zabrane najkasnije 5 dana nakon rezervacije).U protivnom, organizator će smatrati da je izaban način plaćanja „do polaska“ i preostale uplate čekova prihvatati samo kao odmah naplative.

 

SMEŠTAJ:

 

Smeštaj u hotelu u centru grada GALAXY 2+ *    http://www.hotelgalaxyserres.gr/  

 

 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama u hotelu, jer to zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, klima uređaj)

OPŠTE NAPOMENE:

 • • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo agencija ili vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, štrajk, vremenske nepogode… i sl.)
 • • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Grčkoj,
 • • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Grčke, Makedonije i Bugarske i u tom slučaju će ovo tretirati kao otkaz aranžmana
 • • Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 30000005192 od 25.01.2018 zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvo za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o. Bulevar Mihajla Pupina 10 L 11000 Beograd, Srbija koja se aktivira kod Asistenske kuće Coris na sledeći broj telefona + 381 11 36 36 999, ili na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Polisa broj 30000005192 od 25.01.2018 godine Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima) Organizator putovanja TA NIKISTEFtravel, licenca OTP br.111 od 04.02.2010. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije NIKISTEFtravel-asa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 

               OVLAŠĆENI PARTNER   MLADOST  TRAVEL  PROKUPLJE          

           Telefoni : 027 322 119 , 027 321 115, 060 0272020  Žarko Nešović

                              e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

                      MENU  TAVERNA KATARRAKTES :

 

These plates are per 4 persons:

 • Tzatziki (yogurt with cucumber and garlic)
 • chesesalad and taramas (cheese mixed with hot pepper and preserved roe salad)
 • kolokithakia ( fried pamkins)
 • giaprakia ( greek traditional food meat and rice balls twist with vine leaves and white cream)
 • mixed season salads
 • fried potatoes

Main dish selection:                                                                      

 • Souvlakia (3 pork meat in stick)
 • soutzoukakia (meatballs in grill 4 pieces )
 • pork steak
 • chicken fillet
 • fried pork pane
 • fried pork in small pieces with lemon and oregano
 • burger with traditional greek recipe

*All plates have garnish with rice mixed with vegetables and potato puree

Desert syrup sweets with ice cream

Drinks

 • ouzo tsipouro
 • wine notbottled ( red or white)
 • beers
 • soft drinks( coca cola ,orange , sprite , lemonade )

20 euros per person only cash

 

 

Kalendar

« Oktobar 2021 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
enfrdeitptrues

Brojač poseta

0.png6.png1.png9.png2.png5.png7.png
Danas184
Juče495
Ove nedelje1178
Ovog meseca12563
Ukupno619257

Na sajtu trenutno

1
korisnika

Galerija

Galerija

Hilandar FACEBOOK

facebook hilandar

O Nama

Imamo partnerske zakupe u Grčkoj, Bugarskoj, Crnoj Gori, posredujemo u organizacijama turističkih putovanja širom Evrope i specijalisti smo za verska putovanja a posebno za hodočašća na Svetu Goru i manastir Hilandar

saznaj više o nama

Mapa
Dunđerska br. 19. 18400 Prokuplje. Srbija

Facebook

Scroll to Top