Odštampajte ovu stranicu

Crna Gora

166280 puta

Crna Gora je zemlja u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči se na istoku i severoistoku sa Srbijom, na zapadu i severozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i na jugoistoku sa Albanijom. Na jugozapadu je Jadransko more deli od Italije. Glavni, a ujedno i najveći grad je Podgorica, dok Cetinje ima status prestonice.

Crna Gora je članica Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Saveta Evrope i Unije za Mediteran. Takođe je kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji od 2010, a i potencijalni kandidat za NATO pakt.

Preteče današnje Crne Gore su srednjovekovne kneževine Duklja i Zeta. Crna Gora je tokom turske vladavine imala neku vrstu autonomije, a nezavisnost od Turske joj je potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. Od 1918. bila je deo sve tri Jugoslavije. Na referendumu održanom 21. maja 2006. godine građani Crne Gore su izglasali nezavisnost u odnosu na državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru sa ukupno 55,54% glasova. Nezavisnost je proglašena 3. juna 2006. godine. Dana 28. juna 2006. Crna Gora je postala 192. članica Ujedinjenih nacija, a 11. maja 2007, 47. članica Saveta Evrope.

Ponuda aranžmana

Turistička agencija "Mladost Travel Group" Prokuplje, razvija partnerske odnose i uspostavlja blisku saradnju sa brojnim turističkim agencijama u zemlji i inostranstvu.

Organizujemo sve vidove putovanja ka poznatim evropskim i svetskim destinacijama.

Možete posetiti navedene linkove turističkih agencija, koje su organizatori putovanja, a za dodatne informacije i za pomoć u odabiru željene destinacije obratite se Turističkoj Agenciji "MLADOST TRAVEL GROUP" Prokuplje.