Odštampajte ovu stranicu

Krakov

127537 puta

Krakov (polj. Kraków) je grad u južnom delu Poljske. Nalazi se nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske, a sada je sedište povjata i sedišta Malopoljskih vlasti. U njemu živi oko 750.000 ljudi (1,5 miliona u širem podrucju).

Površina grada je – 326,8 km.

Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski i turisticki centar regije. Grad predstavlja saobracajni cvor, u njemu se ukrštaju važni medunarodni i regionalni putevi kao i železnicke pruge. U blizini grada se nalazi i medunarodni aerodrom.

Po legendi ime Krakova potice od imena kneza Kraka. Verovatno ta rec potice od Kelta, koji su naseljavali ove krajeve, što je dokazano preko arheoloških nalazišta i iz rimskih izvora. U Ceškim legendama se takode javlja junak Krak. Postoji i druga verzija po kojoj je Krakov dobio ime po Kruku, što oznacava osobu sa pticijim imenom, to ime se cesto javljalo u Slovenskim kneževskim porodicama.

Kao prestonica jedne od najvecih kaljevina u Evropi u XV i XVI vek Krakov se razvijao u svakom pogledu - arhitektonskom, trgovackom, kulturnom i naucnom. Kompleks zamkova na Vavelu je prepravljen u renesansnom stilu. Obnovljen je i Univerzitet nastao 1364. godine.

Po prvi put Krakov je uništen od strane neprijateljske vojske za vreme Švedske najezde 1655. godine. U XVIII veku osvajan je od pruske, švedske, ruske i austrijske vojske.

Godine 1850. veliki požar je uništio preko 10% površine grada. Za vreme nemacke okupacije (1939-1945) pretrpeo je velike ljudske i materijalne gubitke. Krakov je podeljen na 18 opština koje su oznacene rimskim ciframa: I, II, III... XVIII. Deo tih opština ima svoje obicajne nazive i trenutno traje rasprava o njihovom priznavanju.

Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine.

Svaki dan Krakov poseti izmedu tri i cetiri miliona turista

U Krakovu se nalaze mnoge kulturne institucije od znacaja za celu Poljsku.

Krakov je jedan od najznacajnijih evropskih turistickih centara sa vrednim atrakcijama iz raznih epoha. U krakovu se nalazi preko 6 hiljada atraktivnih objekata.

Vavelsko Uzvišenje, u tome: Katedra na Vavelu, Kraljevski zamak na vavelzu, Zmajeva Jama ; srednjovekovni izgled centra grada: Krakovski trg sa kulom, katolicka crkva, sukiennjice, ostaci utvrdenja ; Stari jevrejski kvart sa sinagogama . Parkovi u Krakovu zauzimaju 318,5 ha (2002) što predstavlja manje od 1% površine grada.

U Krakovu se nalazi 5 rezervata prirode ukupne površine 48,6 ha (0,14% površine grada).

Lista spomenika prirode na podrucju Krakova broji 192 objekata.

Krakov